Nafaka İcra Nafaka Alacağı İcra Takibi

Nafakanın türlerini ve bu konuda açabileceğimiz davaları daha önceki yazılarımda ve söyleşilerimde belirtmiştim. Bu yazımda da mahkeme tarafından hükmedilen nafaka bedellerini ödemeyen eşe karşı uygulanabileceklerden bahsedeceğim.

Mahkeme tarafından hükmedilen nafaka bedelinin, nafaka borçlusu eş tarafından ödenmemesi halinde öncelikle bu eşe karşı bir icra takibi başlatmak gerekmektedir. Böylece, bugüne kadar hiç nafaka bedeli almadıysanız, geçmişe dönük 10 yıllık birikmiş nafaka alacağınızı ve bu günden sonra doğacak her ayki nafaka bedeli hakkınızı icra yoluyla talep edebilirsiniz.

İcra takibini başlattıktan sonra, duruma göre icra emrinin ya da ödeme emrinin nafaka borçlusuna tebliğ edilmesiyle, takibimiz kesinleşmiş hale gelir ve bundan sonra artık cebri icra işlemlerini yapabilir hale geliriz. Bu durumda, nafaka borçlusunun adına kayıtlı malvarlıklarına haciz işlemi uygulayabileceğimiz gibi emekli maaşına ya da iş yerinden aldığı maaşa da haciz işlemlerini ve diğer işlemleri uygulayabiliriz.

Nafaka borçlusu olan eşin adına kayıtlı herhangi bir malvarlığının bulunmaması, emekli maaşı almıyor olması vs. halinde ya da nafaka bedelini hiçbir halde ödememesi durumunda İcra ve İflas Kanununun 344. Maddesi uyarınca nafaka hükümlerine uymamak suçundan dolayı nafaka borçlusunun hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilebilir.

Nafaka hükümlerine uymamak suçu şikayete tabi bir suçtur. Bu suçun oluşabilmesi için ilk olarak bir icra takibi başlatılmış ve kesinleşmiş olmalıdır. İkinci olarak borçlu kendisine tebliğ edilen emirde yazılı koşullara uymayarak aylık nafaka bedelini ödememiş olmalıdır. Bu halde, suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde nafaka alacaklısı şikayet hakkını kullanarak nafaka hükümlerine uymamak suçundan dolayı İcra Ceza Mahkemesine başvurarak nafaka borçlusunun tazyik hapsi ile cezalandırılmasını talep edebilir.

Belirtmek gerekir ki, bu esnada açılmış bir nafakanın azaltılması ya da kaldırılması davasının açılmış olması halinde, bu dava İcra Ceza Mahkemesinde bekletici mesele yapılacak, bu davanın sonucuna göre İcra Ceza Mahkemesi hâkimi tarafından bir karar verilecektir.

Nafakanın ödenmemesi hali önemli bir durum arz ettiğinden size mutlaka bir avukat yardımı ile bu yolda devam etmenizi öneririm.

Mixmass Google E-Ticaret Seo Uyumlu Web Tasarım, Web Yazılım. (0532) 445 8380